Założyciel

Sebastian Litwinowicz (1989-2013)

założyciel Koła Naukowego Flow, były prezes

  ...bardziej znany jako Jimi, student Mechaniki i Budowy Maszyn na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Był pomysłodawcą, inicjatorem i sercem całego Koła. Zanim postanowił założyć własną organizację, działał w innych grupach studenckich, takich jak: Studencki Klub „Bajer” czy Telewizja Studencka „Styk”. Był żądny wiedzy, nauka była jego pasją. Fascynowały go innowacyjne technologie. Nie lubił gotowych oraz powszechnie stosowanych rozwiązań, starał się wcielać w życie pomysły, na które nikt wcześniej nie wpadł. We Flow chciał realizować ambitne projekty, które miały przyczynić się do rozwoju zarówno ludzi, jak i techniki. Nie bał się nowatorskich rozwiązań, słowo „niewykonalne” nie funkcjonowało w jego słowniku. Swoim entuzjazmem i energią zarażał wszystkich wokoło. Pozytywnie patrzył w przyszłość, w głowie miał wielkie cele i marzenia. Jimi był osobą charyzmatyczną i niezwykle wytrwałą w swoich postanowieniach. Aby zrealizować swój cel i założyć organizację, musiał przezwyciężyć wiele trudności i wykazać się ogromną determinacją. Wytrwale dążył do celu, aż w końcu osiągnął swoje zamierzenia. Sebastian odszedł od nas 16 sierpnia 2013. Był świetnym Liderem, zapalonym naukowcem i dobrym kolegą. Wyznaczał cele dla Flow, a tym samym - kierunki rozwoju dla nas samych. Pozwolił nam uwierzyć w siebie, w nasze umiejętności i marzenia. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!