Test długiej rury do sedymentacji

Zadaniem naszej grupy jest stworzenie stanowiska laboratoryjnego, które miałoby służyć w laboratorium Katedry Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej.

Grupa zajmuje się przygotowaniem stanowiska, czyli opracowaniem koncepcji jak stanowisko powinno wyglądać, w jaki sposób powinno zostać zamontowane w laboratorium, jakie elementy i części powinny je tworzyć. Następnym zadaniem jest wykonanie szkiców stanowiska, a docelowo rysunku wykonawczego, który będzie uwzględniał wszystkie elementy, z którego będzie składać się stanowisko pomiarowe. Po wykonaniu rysunku rozpocznie się etap montażu i konstrukcji w warsztacie. Obecnie grupa jest na etapie sporządzenia rysunków wykonawczych, koncepcja została już zatwierdzona przez opiekuna grupy.

Celem wykonywania ćwiczenia laboratoryjnego jest badanie zjawiska sedymentacji osadu, wyznaczenie prędkości osadzania w zakresie jednorodnego opadania gromadnego dla zadanej zawiesiny oraz wyznaczenie średnicy opadających cząstek. Będzie ono służyć studentom drugiego  stopnia na specjalności Inżynieria Procesowa.

Skład grupy:
Aleksander Kapral – koordynator
Joanna Dobrowolska
Katarzyna Pospiech
Sylwia Robak

Opiekunowie:
dr. inż. Janusz Szymków
dr. inż. Janusz Szpaczyński