SmartLamp

XXI wiek jest czasem energetyki odnawialnej wśród której największy, wciąż niewykorzystany, potencjał ma energia promieniowania słonecznego. SmartLamp to połączenie autonomicznej lampy wraz z modułem do ładowania urządzeń mobilnych. Jest koncepcją o potencjale rozwoju w miejscach odległych od zasilania sieciowego. Równolegle projekt ten może być rozwijany w miejscach użyteczności publicznej i stanowić ciekawy element przestrzeni miejskiej, łącząc w sobie funkcjonalność lampy, źródła zasilania oraz ławki.

 

Cele projektu:

Zaprojektowanie i skonstruowanie autonomicznej lampy z możliwością ładowania urządzeń mobilnych.
Zainstalowanie projektu na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej oraz oddanie go do użytku społeczności akademickiej.
Promocja projektu oraz sponsorów (media masowe, konferencje, konkursy).
Analiza możliwości rozwoju komercyjnego.

Koordynatorzy:

od 2017 Dominik Zębik

2016-2017 Mateusz Jędrzejewski

Osoby zaangażowane w projekt:

  • Mikołaj Małecki
  • Patrycja Kołtowska
  • Patryk Koryciak
  • Anna Sobczyk
  • Joanna Kasprzyk
  • Kuba Bartnicki