Nadążny system fotowoltaiczny z wykorzystaniem fotoogniwa

Koordynator projektu: Hubert Biliński

Nadążny system fotowoltaiczny jest konstrukcją, która pozwala na śledzenie ruchu słońca. Dzięki zastosowaniu tego systemu fotoogniwo zostaje automatycznie ustawione w taki sposób, aby móc maksymalnie wykorzystać natężenie promieniowania słonecznego w ciągu dnia, co znacząco wpływa na wzrost całkowitej sprawności konstrukcji.

Po pozyskaniu niezbędnych materiałów oraz wykonaniu wstępnych obliczeń wytrzymałościowych wykonaliśmy domowej roboty panel fotowoltaiczny. Składa się on z 20 płytek krzemowych, które własnoręcznie połączyliśmy przewodzącą taśmą w sposób szeregowy. Płytki te zostały przymocowane do blachy aluminiowej oraz przysłonięte szybą. Całość umieściliśmy na statywie, który pozwala na obrót modułu w jednej osi. Według wykonanych pomiarów w układzie z opornikiem dekadowym uzyskaliśmy moc 9,5W. Ostatnimi etapami projektu są: opracowanie algorytmu sterowania, wykonanie badań i analiz oraz próba optymalizacji całego układu.