Mini Solar Boat

Mini Solar Boat jest to projekt łódki zdalnie sterowanej. Zasilana jest ona energią słoneczną.
W projekcie zostaną użyte panele fotowoltaiczne. Pierwsze testy planowane są w połowie kwietnia.

Skład grupy:

Michał Broka, Agnieszka Wilk, Artur Witaszewski