Analiza drgań

Skład grupy:

Marcin Maciołek

Adrian Rygała

 

Głównym założeniem projektu jest analiza drgań występujących na różnych elementach wentylatora promieniowego spowodowanych przez czynniki takie jak np. niedokładne wyważenie wirnika czy zużyte łożyska. Problem drgań dotyczy większości urządzeń używanych w przemyśle czy w życiu codziennym, których praca opiera się na ruchu obrotowym. Na podstawie wyników badań można określić wpływ poszczególnych czynników zaburzających prace urządzenia oraz podejmować próby wyeliminowania ich w jak największym stopniu.